Aktualności

Łącznik pomiędzy ul. Wspólną, a ul. Jana Kochanowskiego w remoncie

Pomimo deszczowej aury, która zagościła nad Ostrowcem w ciągu ostatnich dni, nie słabną prace remontowe i budowlane miejskich ulic i uliczek. Dziś układana była warstwa ścieralna asfaltu na odcinku pomiędzy ulicą Wspólną, a ulicą Jana Kochanowskiego. Ten odcinek drogi jest bardzo ważny dla mieszkańców osiedla Sienkiewiczowskiego, ponieważ używany jest jako wyjazd z jednokierunkowej ulicy Wspólnej w stronę  ulicy Polnej. Ruch jest częsty  z powodu gęstej zabudowy wielorodzinnej i zlokalizowanej przy ulicy siedziby Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poza tym prostopadle do drogi, na specjalnie wyznaczonych miejscach parkują samochody mieszkańców okolicznych bloków.

Wykonawcą  zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. które w tym roku wygrało wiele przetargów na prace drogowe na terenie naszej gminy, co jest o tyle istotne, że jest to spółka ostrowiecka, która zatrudnia mieszkańców miasta.