Aktualności

Inauguracja roku akademickiego w UTW

Podczas tegorocznej Inauguracji Roku Akademickiego odbywającej się w Uniwersytecie Trzeciego Wieku WSBiP, Prezydent Jarosław Górczyński podpisał z Zarządem porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski  a UTW. Umowa ta była jedynie  formalnością, gdyż Prezydent doceniając działalność ostrowieckich seniorów, od wielu lat współpracuje ze społecznością UTW.

Doceniam wkład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w integrowanie środowiska seniorów w naszym mieście. Dzięki Państwa działaniom, częstym i licznie organizowanym spotkaniom, pokazujecie jak należy się wspierać i rozwijać. Jesteście Państwo w swoim środowisku pionierami aktywnego stylu życia, a swoją wiedzą oraz pasjami chętnie dzielicie się z innymi. Godnym naśladowania jest Wasze zaangażowanie jako wolontariuszy w różnego rodzaju akcje dobroczynne. Pomimo, że niektórzy z Was czasem sami potrzebują pomocy, to jednak przezwyciężacie swoje słabości wyciągając pomocną dłoń do potrzebujących – powiedział Prezydent.

Na koniec spotkania złożył Słuchaczom i Zarządowi UTW dalszych udanych działań na rzecz aktywizacji życia w okresie ,,drugiej młodości” oraz pomyślności w realizacji wszystkich planów i zamierzeń w nowym Roku Akademickim 2016/2017.