Aktualności

Certyfikaty dla ostrowieckiej młodzieży

Prezydent Jarosław Górczyński z udziałem przedstawicieli Cambridge English LA dokonał wręczenia certyfikatów językowych uczniom z ostrowieckich szkół, którzy przystąpili na przełomie maja i czerwca br. do egzaminów z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego.

Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie języków obcych sprawdziło 129 uczniów szkół gimnazjalnych. Przedstawiciele Cambridge English LA wręczyli certyfikaty 96 uczniom, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego. Egzaminy z języka niemieckiego przeprowadził Instytut Goethego i odebrało je 24 uczniów natomiast 9 osób otrzymało certyfikaty z języka francuskiego wydane przez Ministerstwa Edukacji Narodowej we Francji, egzamin ten został przeprowadzony przez Alliance Franceuize.

Dzięki egzaminom uczniowie sprawdzili stopień opanowania języka obcego, we wszystkich czterech umiejętnościach językowych (czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie), a każdy zdający otrzymał wraz z certyfikatem raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych jego części. Ostrowiecka młodzież świetnie poradziła sobie z egzaminami zdając je na bardzo wysokim poziomie.

Wszystkie egzaminy, na wniosek Prezydenta Jarosława Górczyńskiego, zostały sfinansowane z budżetu gminy.