Aktualności

18-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy

Prezydent Jarosław Górczyński uczestniczył w uroczystości z okazji 18-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim. ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy, którego celem jest optymalne usamodzielnienie społeczne osób niepełnosprawnych psychicznie lub uzależnionych. Podopieczni placówki korzystają z zajęć i treningów, dzięki którym zwiększają swoją zaradność i samodzielność życiową.

Stosowane formy terapii to: wsparcie psychologiczne, edukacja psychologiczna, edukacja zdrowotna, treningi farmakologiczne, trening budżetowy i higieniczny. W ramach arteterapii prowadzona jest muzykoterapia, zajęcia plastyczne. Realizowane są także zajęcia indywidualne.

Chciałbym podziękować pracownikom za te osiemnaście lat. To oni stworzyli tu wspaniały klimat i oni pomagają ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Jest zapotrzebowanie na tego typu placówki. Gmina utrzymuje ten ośrodek, chociaż nie do końca jest to zadanie miasta. Szanując jednak to co zostało rozpoczęte osiemnaście lat temu podtrzymujemy i prowadzimy ten ośrodek. Lepiej pomagać, zapobiegać niż później leczyć – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński.