Aktualności

Święto plonów

Dożynki to jedno z najpiękniejszych polskich staropolskich obrzędów, które zakorzeniły się w tradycji i które nakazuje okazywanie wdzięczności za trud włożony w zbiór plonów.

W tym ważnym dla rolników dniu Prezydent Jarosław Górczyński, przekazał im słowa najwyższego uznania oraz gorące podziękowania za trud wkładany w tworzenie lepszego jutra. Podkreślił jednocześnie, że dzięki ich wysiłkowi możemy cieszyć się obfitymi zbiorami z polskich pól i sadów, a ich praca jest dowodem szacunku dla tradycji ojców, którą pieczołowicie kultywują.

Na zakończenie Prezydent złożył serdeczne życzenia osobistej i zawodowej pomyślności, obfitych plonów w przyszłym roku, a także miłego świętowania.