Aktualności

Podziękowania za czynny udział w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Jarosław Górczyński wręczając projektodawcom tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dyplomy uznania  podziękował za aktywność, zaangażowanie oraz godną naśladowania postawę obywatelską.

Podczas zorganizowanej konferencji Prezydent mówił o chęci udziału społeczeństwa w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, o czym  dowiodło duże zaangażowanie mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w przygotowanie projektów, a następnie ich promocję zachęcając do oddawania głosów.

“Niektórzy wnioskodawcy zawiązywali koalicje inni decydowali się na drukowanie ulotek i plakatów rozwieszanych w przestrzeniach publicznych, a jeszcze inni wprowadzali różnego rodzaju systemy motywacyjne.

Te wszystkie działania doprowadziły do tego, że frekwencja podczas głosowania była bardzo wysoka. Ostatecznie oddano 5.340 głosów.

38 projekty zgłoszone w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego są kolejnymi projektami odzwierciedlającymi potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego miasta” – mówił Prezydent.

Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów to:  „Od dzieciaka do starszaka”  – w kategorii inwestycji oraz „Ostrowieckie kino pod gwiazdami” w kategorii kultura i sport.