Aktualności

Nowy blok socjalny na finiszu

W minionym tygodniu prezydent Jarosław Górczyński zapoznając się z zaawansowaniem prac na placu budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Osadowej w Ostrowcu Św., nie krył swego zadowolenia.

– Pogoda sprzyja, a tempo prac pracowników Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego jest imponujące – mówił prezydent Ostrowca Św. Jarosław Górczyński.

W wyniku rozbudowy powstanie tutaj 9 mieszkań socjalnych, w tym 6 lokali o powierzchni 36 m2 i 3 lokale o powierzchni 53 m2 . Sama zaś bryła budynku architektonicznie nawiązuje do sąsiadującego budynku wielorodzinnego.

Nowo rozbudowany obiekt będzie wyposażony w instalację wodociągową (ciepłej i zimnej wody), kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), gazu, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. Dodatkowo rozbudowie towarzyszyć będzie zagospodarowanie terenu, polegające na wybudowaniu nowego układu komunikacyjnego, parkingu z 12 miejscami postojowymi, w tym także dla osób niepełnosprawnych, placu tzw. gospodarczego, osłony śmietnikowej, a także aranżacji zieleni.

– Chciałbym podkreślić, że nie są to mieszkania przeznaczone pod eksmisje- akcentował prezydent. Są to lokalne dla osób, które mieszkają w zasobach gminy i regularnie płacą czynsz oraz wywiązują się ze swoich obowiązków. Wielu z tych ludzi ma mieszkania o niższym standardzie i właśnie dla nich są te nowe lokale.

Wartość prac to 882 758 zł, zaś cała inwestycja dofinansowana została przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 348. 705 zł.

Termin zakończenia prac zaplanowano na 22 lipca, według deklaracji prezydenta pierwsi mieszkańcy będą mogli wprowadzić się do nowego bloku już w wakacje.