Aktualności

Jarosław Górczyński patronuje “Narodzinom Państwa Piastów”

Pod takim właśnie tytułem w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęto jubileuszowe obchody 1050 – lecia Chrztu Polski. Konferencję naukową zorganizował Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

” To świetna inicjatywa wpisująca się w obchody narodowe – podkreślał gospodarz miasta, zwracając się do zainteresowanych. -Gratuluję organizatorom, tej wspaniałej inicjatywy.”

Sejm RP ustanowił rok 2016 rokiem jubileuszu Chrztu Polski. To tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Pomimo, iż źródła średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w jakich doszło do chrztu, jak też podają różne daty tego wydarzenia, to najczęściej mówi się o roku 966. Na obchody trwającego roku jubileuszowego 1050. rocznicy Chrztu Polski składa się  szereg wydarzeń religijnych, naukowych i kulturalnych, w tym wykłady i zajęcia edukacyjne, a także widowiska multimedialne i przedstawienia teatralne.