Aktualności

Wizyta przedstawicieli ostrowieckich ogrodów działkowych

W dniu 5 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z Prezydentem Jarosławem Górczyńskim oraz Przewodniczącą Rady Miasta Ireną Renduda – Dudek. Z ramienia Okręgu Świętokrzyskiego PZD w spotkaniu wziął udział Dyrektor Biura Okręgu.

Głównym tematem rozmów była kwestia wypracowania jak najlepszych form współpracy na linii Urząd Miasta – PZD, przejawiających się chociażby w możliwości finansowego wsparcia i pomocy dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie remontów i budowy nowej infrastruktury ogrodowej.

Aby przywołana współpraca miała charakter wymierny, ustalono konieczność niezwłocznego powołania w Urzędzie Miasta osoby, odpowiedzialnej za kontakty z ROD. Osoba ta będzie mogła sprawnie reagować na pojawiające się problemy i zaoferować bądź zorganizować konieczną do podjęcia pomoc.

Wszyscy zebrani potwierdzili życzliwość i dotychczasową pomoc jaka kierowana była dla ROD ze strony ostrowieckiego Magistratu, a szczególności obecnego Prezydenta Miasta. W poprzednich latach wspierał on środowisko polskich działkowców jako parlamentarzysta Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Pan Prezydent zapewnił o swojej stałej sympatii w odniesieniu do ROD i stowarzyszenia ogrodowego PZD, wyrażając dalszą chęć uczestniczenia w posiedzeniach kolegium prezesów czy jubileuszach ogrodowych.

Wskazał na trudną do przeceniania rolę ogrodnictwa działkowego nie tylko dla blisko 2 tysięcy użytkowników działek na terenie Miasta ale i całej społeczności lokalnej – idea ogrodnictwa działkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim liczy sobie już ponad 70 lat.