Aktualności

Jubileusz ze słodkim tortem

21 lutego minęło 25 lat od utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Targowiska Miejskie”. Z tej okazji do handlujących na popularnym bazarze i kupujących trafił pyszny tort. 200 porcjami smakołyku częstowali prezydent miasta Jarosław Górczyński, dyrektor Mariusz Kosiarz,  radni miejscy i powiatowi.

– To jest miejsce pracy dla wielu pracowników zakładu, ale również przedsiębiorców -podkreślał prezydent Jarosław Górczyński.

Sezonowo handluje tutaj ok. 800. To największe targowisko w regionie. Ostrowiecki targ w niedługim czasie, zgodnie z zapowiedziami prezydenta, ma się rozbudowywać. Gmina będzie się ubiegać o środki unijne na zadanie, które ma kosztować około 12 milionów złotych. Rewitalizacja zakłada odwodnienie placu targowego, poprawę nawierzchni, doprowadzenie nowej drogi od skrzyżowania ulic Denkowska i  Chrzanowskiego, budowę otwartych, ale zadaszonych wiat , które pozwalałyby na szybką aranżację przestrzeni i zmianę jej przeznaczenia. Docelowo targowisko miałoby funkcjonować przez cały tydzień.

UM_25lat_targowica_20160221-12