Aktualności

Bezpieczna “Przystań”

Mateusz to dzielny młody człowiek. Ze zmagającym się od lat z ciężką chorobą 21 – latkiem spotkał się Jarosław Górczyński. Prezydent odwiedził Środowiskowy Dom Samopomocy “Przystań”, z którego przychylności od lat korzysta Mateusz. Obecnie choroba mamy zmusiła chłopca do mieszkania przez kilka dni w sali pobytu całodobowego. Na szczęście takie miejsca są już w Ostrowcu.

– Bardzo się cieszę, że mogę tu przychodzić. Mam kontakt z ludźmi i mogę opuścić cztery ściany mojego domu- przyznaje Mateusz. Teraz też okazał się pomocny, kiedy moja mama musiała trafić do szpitala, a ja mogłem liczyć na całodobową, specjalistyczną opiekę.

-Świetnie, że taka placówka jest, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko wspierać jej funkcjonowanie, mimo, że nie jest to wprost zadanie własne gminy. Widząc losowe przypadki i krzywdę jaka dotyka te osoby, nie można przejść obok bez wyciągnięcia ręki- uważa prezydent Jarosław Górczyński.

Celem działalności SDŚ jest stwarzanie warunków społecznego oparcia i pomoc uczestnikom SDŚ i ich rodzinom w dostosowaniu do życia w społeczeństwie, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji, dążenie do osiągnięcia przez nich samodzielności życiowej poprzez świadczenie usług na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz statucie i regulaminie organizacyjnym ŚDS.

– Staramy się dostosować pomieszczenia naszej placówki pod potrzeby osób niepełnosprawnych – przyznaje dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”, Jolanta Sienniak. Teraz np. trwa poszerzanie otworów wejściowych pod montaż większych drzwi, wcześniej wymieniliśmy dach, wykonaliśmy podjazdy. Udało się wcześniej dzięki środkom głównie od wojewody świętokrzyskiego uruchomić salę polisensoryczną, czy salę pobytu całodobowego.

Podczas spotkania z Mateuszem prezydent zadeklarował swą pomoc w zniesieniu barier architektonicznych w miejscu zamieszkania chłopca.