Aktualności

300 nowych miejsc pracy w Walcowniach Ostrowieckich

Nawet 320 nowych miejsc pracy w produkcji powstanie w nowych Walcowniach Ostrowieckich WOST S.A. Deklaracja ta podczas konferencji prasowej padła z ust przedstawicieli firmy. Tak duża obsada jest niezbędna do realizacji założeń produkcyjnych, które wynoszą od 7 do 8 tysięcy ton wyrobów walcowanych każdego miesiąca.  Gmina Ostrowiec dokładała wszelkich starań podczas całego procesu adaptacji firmy w naszym mieście, co zostało docenione przez zarząd firmy Wost.

“Pan Prezydent od samego początku nas osłania i pomaga, przy wszystkich sprawach, które tyczą się uruchomienia zakładu” – podkreślił współwłaściciel Wost, Sławomir Brózda.

Rozpoczęto już  zatrudnienia, które stopniowo będzie powiększane do połowy 2016 roku. Firma ma również plan rozwoju i konsekwentnego rozszerzania produkcji o nowe wyroby walcowane. Plany sięgają do 2018 roku.

“Panowie podkreślają kwestię olbrzymiego potencjału ludzkiego w naszym regionie, mamy wśród mieszkańców pracowników, którzy są przygotowani i chętni do podjęcia pracy. Jest to zarazem główny powód dla którego inwestycja mogła dojść do skutku.” – powiedział Jarosław Górczyński odnosząc się do słów właścicieli firmy.

Wartością dodaną jest fakt, że za taką liczbą nowych miejsc pracy, zwiększy się ilość pieniędzy w miejskim obiegu, co przełoży się również nowymi miejscami pracy w handlu i usługach. Dobre partnerskie rozmowy, pozytywnie przełożą się na kolejne negocjacje, które również są w Gminie Ostrowiec prowadzone.