Aktualności

Za zasługi dla PCK

Niezwykłe wyróżnienie trafiło do prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego. Włodarz Miasta został nagrodzony  Honorowym Odznaczeniem PCK za zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznaczenie wręczył prezes PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim Stanisław Fiolik, podczas uroczystości z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi. ” To dla mnie bardzo ważne wyróżnienie i niezwykle cenna nagroda – mówił wzruszony prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. W dzisiejszym świecie nie brakuje wzajemnych antypatii. Tym bardziej cieszą nas gesty zrozumienia, współpracy, bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Tacy są honorowi krwiodawcy – to po prostu szlachetni ludzie. Dlatego jestem niezwykle dumny, że otrzymałem nagrodę od tak zacnego środowiska”. Prezydent jarosław Górczyński złożył też życzenia wszystkim krwiodawcom. ” Z okazji Dnia Honorowych Dawców Krwi składam wyrazy  głębokiego szacunku, a także życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Krew jest najcenniejszym darem, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi. Dlatego w dniu Waszego Święta wszystkim Honorowym Dawcom Krwi składam serdeczne podziękowanie za poświęcenie i nieustającą chęć niesienia pomocy  potrzebującym. W tym uroczystym dniu należy również podkreślić znaczącą rolę Polskiego Czerwonego Krzyża –twórcy Ruchu Honorowych Dawców Krwi. Oni bowiem realizują misję ochrony życia, zdrowia i ludzkiej godności. Dziękując za poświęcenie życzę dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym z nadzieją, że nie zrażeni trudami codziennego życia nadal z uśmiechem będziecie kontynuować tę piękną ideę ratowania życia ludzkiego poprzez oddawanie cząstki siebie – własnej krwi.” Uroczystą akademię uświetnił występ podopiecznych świetlicy środowiskowej z PSP nr 3 w Ostrowcu Św.