Aktualności

Prezydent na inauguracji roku akademickiego w UTW

Prezydent Jarosław Górczyński uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prezydent złożył słuchaczom życzenia:

“W dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim pragnę serdecznie pozdrowić jego wykładowców i słuchaczy. Życzę, aby rozpoczynająca się na nowo przygoda, jaką jest wspólne poszukiwanie prawdy i pogłębienie wiedzy, przyniosła Państwu wiele zadowolenia  i radości.

Niezależnie od wieku rozwijacie swoją osobowość, pogłębiacie zdolności intelektualne oraz pobudzacie aktywność społeczną. Jestem głęboko przekonany, że UTW i Państwo jesteście przykładem, iż można swoje życie pięknie przeżywać nawet wtedy, kiedy kończymy pracę zawodową. Wybraliście Państwo uczelnię, macie więcej czasu dla siebie i możecie się realizować tak, jak o tym marzycie.

Państwo sami decydujecie się na to, żeby się spotykać, wyjść na zewnątrz, wymieniać poglądy, dzielić doświadczeniami i to jest ważne. Tworzycie uniwersytet, gdzie spotykają się działania edukacyjne i pytania badawcze, rozwiązywane są pewne problemy, oceniane życie społeczne i polityczne.

Niech więc Państwa sukcesom w nauce i działalności społecznej towarzyszy nie tylko satysfakcja osobista, lecz także świadomość wnoszenia ważnego wkładu w budowę naszej małej Ojczyzny – Ostrowca Świętokrzyskiego.”

Prezydent dokonał również wpisu do Księgi Pamiątkowej UTW.