Aktualności

Prezydent z absolutorium i mandatem zaufania

Podczas poniedziałkowej sesji prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński otrzymał absolutorium. W wyniku głosowania 16 radnych było za, trzech przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosowania.
– Chciałbym serdecznie podziękować Państwu w imieniu swoim, ale bardziej pracowników Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Serdecznie dziękuje za okazanie rozsądku –powiedział prezydent Jarosław Górczyński.
Jak przypomniał podczas sesji prezydent, ustawa o finansach publicznych zobowiązuje Radę Miasta do udzielenia absolutorium po zapoznaniu się m.in. ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyskiego za 2014 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, informacją ze stanu mienia komunalnego.
– Dla mnie to absolutorium w tej konkretnej sytuacji, kiedy objąłem urząd 4 grudnia 2014 roku, a prezydentem w ocenianym roku byłem 26 dni jest równoznaczne z wydaniem mandatu zaufania od Państwa na przyszłość – mówił podczas sesji prezydent Jarosław Górczyński. Moim głównym celem jest podejmowanie działań, które są oczekiwane przez mieszkańców. Mam świadomość, że część z nich nie jest popularnych, ale wiem, że w dłuższej perspektywie gwarantują rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego. Przykładem niech będzie zapoczątkowana reforma oświaty, ale będą kolejne te dotyczące m.in. MPK, czy opieki społecznej. Musimy podjąć za Ostrowiec Świętokrzyski wspólną odpowiedzialność zarówno ja, jako prezydent, jak i Państwo, jako radni.