Aktualności

„NIGHT IN CALISIA” – IN OSTROVIA

Sobotni koncert Włodka Pawlika w sali kina “Etiuda” odbył się dokładnie w 50-rocznicę jego pianistycznego debiutu w tym samym miejscu, które wtedy nosiło nieco inną nazwę (kino „Przodownik” w Zakładowym Domu Kultury Huty Ostrowiec). Światowej sławy pianista miał wtedy siedem lat i był uczniem Ogniska Muzycznego przy ulicy Focha, a gry na fortepianie uczyła go Barbara Rutkowska. Pozamuzyczną edukację Włodek Pawlik pobierał w Szkole Podstawowej nr 13, gdzie miał najbliżej z tzw. „czerwonych bloków” na Kuźni, gdzie mieszkał po przeprowadzce jego rodziny z Kielc do Ostrowca Świętokrzyskiego.
Wykonana przez Włodka Pawlika i jego trio z udziałem amerykańskiego trębacza Randy’ego Breckera i Orkiestry Filharmonii Kaliskiej suita „Night in Calisia” powstała cztery lata temu na zamówienie władz najstarszego polskiego miasta (na nieco podobnej zasadzie jak oratoria Piotra Rubika dla Kielc). Na razie nie zanosi się na to, aby laureat Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki skomponował coś z myślą o swoich rodzinnych miastach tj. Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim, zamówienie u niego złożyła natomiast podwarszawska Podkowa Leśna, gdzie pianista żyje z rodziną od ponad 20-lat. Miasteczko obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia i we wrześniu właśnie tam w ogrodzie przy Muzeum Jarosława Iwaszkiewicza odbędzie się prawykonanie nowej suity, w której nagraniu tak jak w przypadku wcześniejszych płyt „Tykocin” i „Night in Calisia” weźmie udział Randy Brecker. O tym przedsięwzięciu artyści mówili podczas konferencji prasowej poprzedzającej sobotni koncert. Można przypuszczać, że było to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w dotychczasowych dziejach naszego miasta, pełne emocji, sentymentów i wzruszeń, dedykowane przez kompozytora suity jego niezwykle zasłużonym dla ostrowieckiej kultury, nieżyjącym od kilku lat rodzicom – Lucjanowi i Mariannie Pawlikom. Doceniając wymiar „kaliskiej nocy w Ostrowcu” prezydent miasta Jarosław Górczyński dziękując artystom po koncercie wręczył Włodkowi Pawlikowi pamiątkowy grawerton i zadeklarował, że wystąpi z inicjatywą nadania mu godności Honorowego Obywatela Ostrowca Świętokrzyskiego. Przed nim tego zaszczytu w 2009 roku dostąpił inny związany rodzinnie z naszym miastem światowej sławy kompozytor – Henryk Mikołaj Górecki.

fot. A. Łada

fot. A. Łada