Aktualności

Nowy program pomocowy dla biznesu. Prezydent rozpoczyna konsultacje ze środowiskami przedsiębiorców

W Urzędzie Miasta rozpoczynają się prace nad opracowaniem oczekiwanego przez potencjalnych inwestorów i lokalny biznes „Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”. Wcześniejszy program przestał obowiązywać, a na przygotowywanie nowego pozwala rozporządzenie ministra finansów dotyczące warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, które weszło właśnie w życie.
Zwolnienia, o których mowa w rozporządzeniu, są traktowane jako pomoc publiczna, która będzie wprowadzona uchwałami rady miasta zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
„Celem regulacji jest stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy regionalnej, w związku z wygaśnięciem z dniem 20 czerwca 2014 r. poprzednio obowiązującego programu (…), co zapewni ciągłość udzielanej pomocy regionalnej w formie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, oraz stworzy możliwość udzielania nowych rodzajów pomocy i uchwalania przez gminy programów pomocy bez potrzeby ich notyfikacji KE i uzyskania stosownych opinii” – czytamy w komunikacie ministerstwa finansów.
– Wejście odpowiednich zapisów na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego będzie poprzedzone konsultacjami ze środowiskiem przedsiębiorców, m.in. Świętokrzyską Izbą Gospodarczą, czy Cechem Rzemiosł Różnych – zapowiada prezydent miasta Jarosław Górczyński. Głos zabiorą także najwięksi podatnicy z naszego miasta. Przygotowujemy zarys, który musi być dopiero przedyskutowany z zainteresowanymi.

 

fot. A. Łada