Aktualności

Forum, komisje, zespoły, aby móc współdecydować. Prezydent powołuje zespoły eksperckie

Forum Rozwoju Miasta, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zespół ds. opracowania regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Ostrowiec, Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta to tylko niektóre z gremiów, które będą doradzać prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu w podejmowaniu kluczowych dla miasta decyzji.
– Tak jak zapowiadałem, chcę wsłuchiwać się w głos, jak największej grupy osób z różnych środowisk, przez co włączyć, jak największą liczbę obywateli w proces współdecydowania- przyznaje prezydent miasta Jarosław Górczyński. Nie wyobrażam sobie, aby decyzje gospodarcze były podejmowane bez konsultacji, czy uwzględniania propozycji lokalnego biznesu. Podobnie jest chociażby z ładem architektonicznym, bo czy można o tym mówić, bez uwzględnienia głosu ekspertów?
Prezydent Jarosław Górczyński, nie wyklucza powoływania kolejnych grup zadaniowych w przypadku pojawiania się takich potrzeb. Współpraca i otwartość na głos środowisk to zalety, które akcentują członkowie funkcjonujących już gremiów.
– By chociażby budżet obywatelski (BO) Ostrowca Świętokrzyskiego dobrze ruszył i skutecznie zadziałał w naszym mieście potrzebne jest przede wszystkim szerokie spojrzenie na nasze społeczeństwo z perspektywy różnych grup społecznych, przed przystąpieniem do tego procesu- uważa Kamil Stelmasik, przewodniczący zespołu ds. opracowania regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Ostrowiec. To czy BO się uda, czy będziemy zadowoleni z jego wyników, zachęcimy się do kolejnych edycji i współdecydowaniu o kształcie miasta zależy tylko od nas samych. To jak już wspominałem test nas samych, wszystkich ostrowczan. Skład zaproponowanego zespołu to przecież byli i obecni radni, wieloletni członkowie rad osiedlowych, osoby związane z organizacjami pozarządowymi, menadżerzy, przedstawiciele instytucji kultury, Uniwersytetu III Wieku, przedsiębiorcy, a także prawnicy i urzędnicy, bez których (tych ostatnich) wiedzy i doświadczenia pewne działania będą niemożliwe do zrealizowania. Sądzę, że przedstawiony skład zespołu gwarantuje właśnie takie szerokie spojrzenie na całe zagadnienie.  W tym spojrzenie na takie chociażby sprawy jak zagrożenia czy ryzyka stojące przed tym procesem / projektem w naszym mieście. Taki skład zespołu gwarantuje również możliwość dotarcia do różnych środowisk, przyjrzenia się ich wyobrażeniom jakie mają o narzędziu jakim jest BO.
– Wszyscy członkowie komisji są w pełni przekonani, że współpraca i bezpośredni kontakt z Prezydentem, który jest otwarty na głos powołanej komisji  przyniesie korzyść całemu miastu – uważa architekt, Jarosław Kawiński wchodzący w skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej. W mojej ocenie znaczącą rolą komisji będzie umiejętne równoważenie zgłaszanych potrzeb mieszkańców do planów zagospodarowania przestrzennego z obowiązującymi przepisami oraz harmonijnym rozwojem miasta, tak aby zgłaszane potrzeby mieszkańców nie blokowały rozwoju oraz nie utrudniały prawidłowego zagospodarowania Komisja powinna również czynnie brać udział jako ciało doradcze przy planowaniu inwestycji na terenie miasta, dzieleniem się swoją wiedzą tak, aby Rada Miasta przed podjęciem decyzji znała plusy i minusy proponowanych rozwiązań.