Aktualności

Więcej terenów dla SSE. Prezydent skupuje kolejne działki

W miniony piątek ostrowieccy radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie kolejnych działek w Ostrowcu Świętokrzyskim Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”. Na włączonym obszarze jest szansa na powstanie zakładu przemysłowego, który zatrudni setkę szwaczek. Tym samym spełniają się deklaracje prezydenta Jarosława Górczyńskiego, który wielokrotnie akcentował, że stawia na inwestycje i tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy.

Podstrefę trzeba powiększać
Aktualnie ostrowiecka podstrefa w SSE ,,Starachowice” jest zagospodarowana w 85%. Włączanie atrakcyjnych inwestycyjnie gruntów do Strefy jest jedną z najistotniejszych zachęt inwestycyjnych dla inwestora. Nieruchomość o powierzchni 2,2347 ha położona przy ul. Jana Samsonowicza i ul. Tomaszów, za włączeniem której opowiedzieli się radni jest atrakcyjnym terenem inwestycyjnym. Działki znajdują się w strefie przemysłowej. Posiadają bardzo dobrą dostępność komunikacyjną, która dodatkowo zostanie wzmocniona poprzez budowę ul. Tomaszów w 2015 roku.
– Mam deklarację, że w tym miejscu stanie zakład przemysłu lekkiego- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Pamiętajmy, że przemysł odzieżowy ma olbrzymie tradycje w Ostrowcu. Z uwagi na wykwalifikowana kadrę nadal mamy potencjał w tej branży.
Przypomnijmy, że Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na korzystniejszych warunkach. To miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą nie płacąc podatku dochodowego. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie SSE “Starachowice” na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych – do 55 % łącznych wydatków inwestycyjnych, lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia – do 55 % poniesionych dwuletnich kosztów pracy.
W Urzędzie Miasta już odbyły się pierwsze rozmowy z dyrektorem SSE „Starachowice” Cezarym Tkaczykiem w kwestii rozwoju ostrowieckiej podstrefy. Wkrótce będą one kontynuowane.

Gmina skupuje działki w sąsiedztwie Celsy
– Gmina będzie aktywnym uczestnikiem na rynku nieruchomości- zapowiada prezydent J. Górczyński, który w czwartek w Kielcach podpisywał odpowiednie dokumenty. Podjęliśmy decyzję, że skorzystamy z prawa pierwokupu nieruchomości gruntów w sąsiedztwie Celsy Huta Ostrowiec. Musimy być zabezpieczeni pod względem gruntów pod inwestycje, ale także takich, które moglibyśmy oferować pod zamiany za inne nieruchomości.
Takie działanie zdaniem prezydenta Jarosława Górczyńskiego jest zasadne bowiem, jak przyznaje spotyka się np. z horrendalnymi kwotami za dzierżawę przystanku przy Celsie Huta Ostrowiec, za który żądania wobec gminy sięgają 10 tys. złotych/ miesięcznie. Gmina przez brak wcześniej podjętych decyzji nie ma zabezpieczonych interesów w sąsiedztwie tego kluczowego pracodawcy, przez co np droga pod tzw. trzecią bramę znajduje się w rękach prywatnych.

Zarówno duże, jak i małe
Prezydent w ostatnich dniach zwizytował tereny Cukrowni Częstocice, oraz wiele działek zakładów będących w stanie upadłości.
– Jestem na etapie rozmów z zarządzającymi tymi nieruchomościami, czy to z bankami, komornikami, syndykami- mówi J. Górczyński. Chcę dokonać jak najszerszego rozeznania terenów, które moglibyśmy zakupić a następnie włączyć do SSE „Starachowice”. Musimy jednak mieć przemyślaną strategię pod jakiego typu przedsięwzięcia będziemy chcieli te tereny później przeznaczyć.
Równocześnie prezydent Jarosław Górczyński zapowiedział dalsze skupowanie działek w rejonie Rudzkiej i Samsonowicza.