Aktualności

Stawiam na ożywienie terenu “Starej Huty”

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się uroczyste otwarcie zakładu produkcyjnego KRAM Polska. Teren „Starej Huty” jest też obecnie miejscem inwestycji takich firm, jak Climatic sp z o.o., Evoltaic, czy Laboratorium Czystych Technologii “ACREN”. Łącznie jest szansa na utworzenie kilkuset nowych miejsc pracy. Na tym nie koniec gdyż w Urzędzie Miasta odbywają się cykliczne spotkania z przedsiębiorcami w związku z toczącymi się pracami planistycznymi nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Starej Huty” zawierającą się Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”.
Prowadzone działania planistyczne mają przyczynić się do dostosowania istniejących i planowanych przedsięwzięć do kształtującej się dynamiki gospodarczej rynku lokalnego i ponadlokalnego oraz mają sprzyjać rozwojowi miasta. W przygotowanej propozycji planu uwzględniono historycznie ukształtowane tradycje przemysłowe tego obszaru z jednoczesnym określeniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
– Trzeba pamiętać, że to teren o bogatych tradycjach przemysłowych i bardzo zależy mi na jeszcze większym jego ożywieniu gospodarczym – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Chcę, aby wizytówką stały się nie zardzewiałe konstrukcje budynków nieistniejących zakładów, ale nowoczesne hale, w których co najważniejsze pracują ludzie.
Prezydent Jarosław Górczyński jest zwolennikiem ożywienia terenu „Starej Huty” i jak przyznaje gmina ma kilka narzędzi, aby to uczynić.
– Gmina winna być bardziej aktywna w zawieraniu porozumień pomiędzy nowymi podmiotami, a komornikami, czy syndykami- uważa prezydent. Nie możemy też zapominać, że sami posiadamy tam własne nieruchomości i gwarantuję, że będziemy za priorytet stawiali sobie działania prowadzące do zbywania ich na rzecz tych, którzy chcą tworzyć miejsca pracy.
W spotkaniach nad pracami planistycznymi dotyczącymi sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta obok przedsiębiorców takich firm, jak m.in. Teknamotor sp. z o.o., Odlewnia Ostrowiec, czy Finow Polska uczestniczą przedstawiciele gminnych spółek.
– Spółki gminne, takie jak Miejska Energetyka Cieplna, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z uwagi na zlokalizowane w tej części miasta swe sieci odgrywają w całym procesie znaczącą rolę- przyznaje prezydent Jarosław Górczyński. Podczas rozmów z jednym z potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem upadłego przedsiębiorstwa w tej części miasta zadeklarowałem pomoc zarówno gminy, jak i gminnych spółek w całym procesie przywracania produkcji.