Aktualności

Możemy współdecydować na jaki cel trafią środki – 150 tys. zł w pilotażowym budżecie obywatelskim Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Po raz pierwszy w historii Gmina Ostrowiec Świętokrzyski uwzględniła w swym budżecie, mechanizm budżetu obywatelskiego. To właśnie mieszkańcy zdecydują na co zostanie przeznaczone 150 tysięcy złotych. Całe przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy, a jeśli odniesie ono sukces, dopiero w kolejnym roku można liczyć iż tą właśnie drogą zostaną rozdysponowane większe kwoty.
Jak powiedział podczas sesji budżetowej prezydent miasta wychodząc naprzeciw sugestiom mieszkańców udało się wygospodarować 150 tys. zł z czego 50 tys. złotych zawartych jest w dotacji dla MCK-u, a pozostałe 100 tys. zł przeznaczonych będzie na inwestycje bądź remonty.
– To mieszkańcy zadecydują w jakim wydarzeniu artystycznym będą chcieli uczestniczyć. Podczas tworzenia zasad i regulaminu budżetu obywatelskiego będziemy rozmawiać
z różnymi środowiskami – poinformował prezydent miasta Jarosław Górczyński.
Obecnie w Urzędzie Miasta trwają pracę nad regulaminem budżetu obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego, który uwzględni procedury m.in. zgłaszania propozycji zadań, następnie ich weryfikacji, publikacji list projektów będących przedmiotem głosowania, weryfikacji i liczenia oddanych głosów, aż wreszcie ogłoszenia zwycięzców.
Budżet obywatelski to sprawdzona już forma uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższego otoczenia, w którym każdy mieszkaniec miasta może zdecydować, na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część naszego wspólnego budżetu miejskiego.
Według stanu na koniec 2013 roku budżet obywatelski wprowadzono w ponad siedemdziesięciu gminach i miastach w Polsce. Choć nie ma dokładnych opracowań dotyczących roku 2014, ale śmiało można stwierdzić, że popularność tego mechanizmu nieustannie rośnie.
To, co najważniejsze w budżecie obywatelskim to włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne mające wpływ na zarządzanie miastem. To także oddanie w ręce mieszkańców narzędzia, które ma prowadzić do współdecydowania o kształcie otoczenia, w którym żyjemy oraz mającego nieoceniony wpływ na budowanie i zacieśnianie się więzi w lokalnej społeczności. Oprócz współdecydowania najważniejszą kwestią zdaje się być współodpowiedzialność za inicjatywy czy też inwestycje, które w ramach budżetu obywatelskiego mają szanse zaistnieć z inicjatywy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego
Tam, gdzie już wprowadzono budżet obywatelski daje się zaobserwować podniesienie wiedzy mieszkańców o funkcjonowaniu budżetu, integrację mieszkańców wokół ważnych dla nich kwestii, lepsze poznanie ich pomysłów, potrzeb i opinii na temat aktualnie prowadzonej polityki lokalnych władz.