Aktualności

“AKTYWNY SENIOR”

Ciekawi ludzie, ciekawe rozmowy, prelekcje  – tak promowano spotkanie “Aktywny Senior”, zorganizowane w ramach Europejskiego Dnia Seniora. W spotkaniu z Seniorami uczestniczył poseł Jarosław Górczyński. 20 października jest tym dniem, w którym oczy wszystkich są zwrócone ku Seniorom i ich potrzebom. Jarosław Górczyński zwracając się do zebranych życzył, aby kapitał życiowy Seniorów został odpowiednio doceniony. Wyraził również nadzieję, że  Europejski Dzień Seniora będzie niósł ze sobą nowe pomysły, które zaowocują poprawą jakości życia Seniorów oraz pomogą lepiej wykorzystywać  zdolności, które kryją się

w tej grupie społecznej.