Aktualności

POSIEDZENIE W SEJMIE

W dniach 10 – 12 września poseł Jarosław Górczyński uczestniczył w 74 posiedzeniu Sejmu RP.