72. POSIEDZENIE SEJMU RP

72. POSIEDZENIE SEJMU RP

  W dniach 22-25 lipca 2014 r. poseł Jarosław Górczyński przebywa na 72 posiedzeniu Sejmu, na którym pełni obowiązki sekretarza Sejmu. W porządku obrad Sejmu zaplanowano m.in. sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą […]

Czytaj więcej...

PRACOWNICY OSTROWIECKICH DPS W MPiPS

PRACOWNICY OSTROWIECKICH DPS W MPiPS

Z inicjatywy posła Jarosława Górczyńskiego ponad 30 osobowa grupa pracowników z DPS przy ul. Grabowieckiej i os. Słoneczne w Ostrowcu Świętokrzyskim została uhonorowana dyplomami Ministra Pracy i Polityki Społecznej Wł. Kosiniaka – Kamysza. Pracownicy socjalni odebrali wyróżnienia w Warszawie z rąk ministra, który podziękował wszystkim za ciężką pracę. Spotkanie odbyło się 10 lipca. Po części […]

Czytaj więcej...

71 POSIEDZENIE SEJMU

71 POSIEDZENIE SEJMU

W dniach 9.07. – 11.07. 2014 r. poseł Jarosław Górczyński uczestniczy w obradach Sejmu. Parlamentarzysta złożył dwie interpelacje ws. przewlekłości postępowania administracyjnego oraz ws. sytuacji w skupie owoców. Szczegółowy program 71 posiedzenia dostępny jest na stronie www.sejm.gov.pl.

Czytaj więcej...