Aktualności

POSŁOWIE SPOTKALI SIĘ Z RODZICAMI DZIECI AUTYSTYCZNYCH

Ostrowieccy parlamentarzyści  Jarosław Górczyński i  Zbigniew Pacelt spotkali się z rodzicami dzieci autystycznych (ze względów zdrowotnych nieobecny poseł J. Rusiecki). Spotkanie odbyło się  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Gulińskiego w Ostrowcu . W dyskusji uczestniczył również dyrektor placówki Krzysztofa Hapczyn. Spotkanie było  głosem środowiska skupionego wokół schorzenia. Rodzice niepełnosprawnych dzieci  wyrazili obawy o dalszy los swoich pociech, skazując brak warsztatów terapii zajęciowej dla tej grupy oraz umożliwienie rozszerzenia katalogu działań PFRON w stosunku do dzieci autystycznych. Rodzice mówili o codziennych bolączkach, parlamentarzyści starli się zaś wskazać możliwości działań oraz zadeklarowali pomoc w rozwiązywaniu problemów rodziców i opiekunów autystyków.