Aktualności

JAROSŁAW GÓRCZYŃSKI NA SESJI ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RADY EUROPY

Od 7 do 11 kwietnia br., polska delegacja parlamentarna bierze udział w 2. części tegorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z ramienia Sejmu RP w sesji uczestniczy m.in. poseł  Jarosław Górczyński. Podczas kwietniowego posiedzenia przedstawiciele parlamentów państw członkowskich Rady Europy dyskutują m.in. o kwestii uchodźców i powszechnym prawie do godnej pracy oraz o sposobach na rozwiązanie problemu ubóstwa dzieci w Europie. W porządku obrad Zgromadzenia przewidziana jest też debata na temat większej ochrony użytkowników Internetu oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest organem doradczym, jednym z głównych organów statutowych Rady Europy. ZPRE składa się z delegatów parlamentów narodowych poszczególnych państw członkowskich Rady i zbiera się co kwartał każdego roku w Strasburgu. Zgromadzenie może debatować i uchwalać zalecenia w sprawach dotyczących ważnych zagadnień pojawiających się we współczesnym świecie. Do jego kompetencji należy również wybieranie sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.