Aktualności

MINISTER ROLNICTWA MAREK SAWICKI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Na zaproszenie posła Jarosława Górczyńskiego do Ostrowca przyjechał Marek Sawicki – minister rolnictwa i rozwoju wsi. W spotkaniu zorganizowanym w Sali kina „Etiuda” zebrało się ponad 300 osób, głównie rolników z powiatów ostrowieckiego, opatowskiego i starachowickiego. Nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, samorządowców z Ostrowca Św., Bałtowa, Kunowa, Waśniowa, Ćmielowa, Bodzechowa, Iwanisk, Tarłowa, Opatowa, Sadowia. Markowi Sawickiemu towarzyszyli eurodeputowany Czesław Siekierski, poseł Mirosław Pawlak i Magdalena Kędzierska – dyrektor świętokrzyskiego oddziału ARiMR w Kielcach. „Dziękuję Panu Ministrowi za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Ostrowca Świętokrzyskiego – mówił podczas konferencji prasowej poseł Jarosław Górczyński. – W związku z obecną sytuacją społeczną – gospodarczo – polityczną na Ukrainie, wiele osób interesuje to co się dzieje w polskim przemyśle rolno – spożywczym i polskiej gospodarce. Stąd właśnie warto posłuchać informacji z pierwszej ręki. Spotkanie zorganizowaliśmy pod hasłem „Polska wieś- nowe wyzwania. Polityka rolna na lata 2014 -2020”. Nie zabraknie też wiadomości na temat przyszłego finansowania w wspieraniu gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.”„Chcę uspokoić sytuację – mówił Marek Sawicki. – Dla Polski rynek rosyjski jest ważny, ważna jest też polityczna obecność Ukrainy w Unii Europejskiej. Tak naprawdę dla Polaków powinna być ważna polska gospodarka i miejsca pracy, ogólny rozwój. O tym informujemy, o to zabiegamy. Tym celom podporządkowujemy i bieżącą i przyszłą perspektywę wspólnej polityki rolnej. Dzięki tym środkom ,a także przede wszystkim, zaradności rolników i przetwórstwa rolno – spożywczego osiągamy dziś jedne z lepszych wyników jeśli chodzi o eksport europejskich państw na rynki.” Minister Sawicki zaznaczył, że Polska otrzyma na płatności bezpośrednie około 23,5 mld euro, na drugi filar (rozwój obszarów wiejskich) – ok. 13,5 mld euro i blisko 5,2 mld euro na realizację zadań w ramach polityki spójności, ale w obszarach wiejskich i małomiasteczkowych. To wynik wspólnych negocjacji i ustaleń wewnątrzkoalicyjnych, by realizować zarówno europejską strategię rozwoju “Europa 2020”, jak i przyjętą przed trzema laty przez rząd strategię rozwoju wsi i obszarów wiejskich i rybołówstwa. Łącznie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i terenów rolniczych nasz kraj będzie dysponował kwotą ponad 42 miliardy euro (cały budżet unijny dla Polski to ponad 106 mld euro przy naszym wkładzie lekko przekraczającym 30 mld euro). W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja. Rolnicy przestawiali własne spostrzeżenia, uwagi i zapytania, na które chętnie odpowiadał minister.