Aktualności

POSEŁ UZASADNIAŁ POTRZEBĘ ZMIAN PRAWA PRASOWEGO

W dniach 12 – 14 marca poseł Jarosław Górczyński uczestniczy w 63. Posiedzeniu Sejmu RP. Podczas pierwszego dnia pracy w Parlamencie pod obrady Komisji Kultury i Środków Przekazu trafił projekt nowelizacji prawa prasowego. To autorski projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas posiedzenia komisji potrzebę zmian uzasadniał  poseł Jarosław Górczyński. Zdaniem PSL prawo prasowe trzeba zmienić, bo powstało jeszcze w PRL. Nadal jest w nim mowa o „Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” i nieistniejącej „Radzie Prasowej”. Ludowcy chcą m.in. wykreślenia  z zadań dziennikarza “służby państwu”, uregulować sprawę mediów działających w internecie. Proponują obowiązek rejestrowania ich w sądzie(nie dotyczyłoby to blogów). Projekt definiuje dziennikarza jako osobę nie tylko zatrudnioną na umowę o pracę, ale m.in. na umowach o dzieło i zlecenie. Uszczegóławia też zakres podmiotów zobowiązanych do udzielania prasie informacji. Zaproponowano także nową procedurę dotyczącą czasu autoryzacji wypowiedzi udzielonej prasie. Na posiedzeniu komisji ustalono, że w kwestii nowelizacji prawa prasowego, zostanie powołana podkomisja.