Aktualności

POSIEDZENIE KOMITETU OBCHODÓW 450-LECIA DENKOWA

Poseł Jarosław Górczyński jest członkiem Honorowego Komitetu Obchodów 450 – lecia nadania praw miejskich dla Denkowa. 25 lutego 2014 r. odbywało się pierwsze spotkanie Honorowego Komitetu. Uczestniczyła w nim, reprezentująca świętokrzyskiego parlamentarzystę, asystentka Agnieszka Rogalińska. Zebranie rozpoczął Prezes Towarzystwa Przyjaciół Denkowa Leszek Pasek zapoznając uczestników z ramowym programem organizacji obchodów. Jest on niezwykle bogaty (wykłady, prelekcje, konferencje tematyczne, kampanie społeczne, jarmarki denkowskie, koncerty, okolicznościowe wydawnictwa oraz wystawy i warsztaty), a kulminację uroczystości zaplanowano na wrzesień 2014 r.

Dawne miasto Denków jest starsze od Ostrowca Świętokrzyskiego, a jego powstanie datuje się na 1564 r. Założył je Stanisław Michałowski. Prawa miejskie Denków nabył na mocy przywileju wydanego 3 stycznia tego roku przez króla Zygmunta Augusta. Przywilej ten pozwolił na organizowanie 2 jarmarków w roku i cotygodniowego targu. Od XVII wieku Denków znany był jako ośrodek garncarstwa i tkactwa. Wyroby te rzemieślnicy wysyłali Wisłą do Gdańska. Pod koniec XVIII wieku w Denkowie był młyn, browar, ratusz i dwie karczmy. W 1812 r. na Rynku powstała kaflarnia Józefa Pietrowskiego. W 1840 r. Ignacy Kotkowski wybudował tam 2 fryszerki, a w 1853 r. funkcjonowała tam wytwórnia kafli i fajansu Gabriela Weissa. W okresie wybuchu Powstania Styczniowego Denków liczył 770 mieszkańców. Po powstaniu stracił prawa miejskie, a w 1954 r. stał się dzielnicą Ostrowca Świętokrzyskiego.

Chcąc upamiętnić jubileusz radni Ostrowca Świętokrzyskiego podjęli uchwałę o ogłoszeniu roku 2014 Rokiem Denkowa. (fot.www.radio.kielce.pl)