Aktualności

HODOWCY UHONOROWANI DYPLOMAMI MINISTRA ROLNICTWA

Na wniosek posła Jarosława Górczyńskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba nagrodził dyplomami  hodowców  gołębi rasowych i drobiu z terenu województwa świętokrzyskiego. Wręczenie dyplomów nastąpiło  podczas XXX Świętokrzyskiej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Egzotycznych zorganizowanej w dniach 1-2 lutego 2014r. w obiekcie hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Szewnie. Organizatorem tego  wydarzenia, które już wpisało się w kalendarz imprez powiatu ostrowieckiego było Świętokrzyskie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu  i Ptaków Ozdobnych. W 2014 roku Organizacja obchodzi  dwa jubileusze tj. XXXV- lecia powstania Towarzystwa oraz organizacji 30- tej wystawy. Za duży wkład hodowlany w udoskonalanie gołębi ras polskich dyplomy otrzymali :  Eugeniusz  Śliwa;  Marian Leśkiewicz; Ireneusz  Ociepa;  Kazimierz  Maciejski; Jarosław  Tkaczyk;  Marian  Borowiec oraz Alojzy  Kidoń . Natomiast za duży wkład hodowlany w udoskonalaniu kur ras polskich wyróżnienia odebrali:  Andrzej  Antoniewski i  Włodzimierz  Monte. Poseł Jarosław Górczyński ufundował również puchary dla hodowców. W dowód podziękowania do parlamentarzysty trafiła statuetka Zarządu Świętokrzyskiego Towarzystwa Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu  i Ptaków Ozdobnych.