Aktualności

60. POSIEDZENIE SEJMU

W dniach 05-07 lutego 2014 r. poseł Jarosław Górczyński uczestniczy w 60. posiedzeniu Sejmu RP. W trakcie trzydniowego posiedzenia Izba będzie pracować nad propozycjami zmian w ustawie o VAT dotyczących tzw. aut z kratką i utworzenia krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Sejm rozpatrzy także m.in. projekt ułatwiający wymianę informacji z krajami UE o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego. Posłowie zajmą się również Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r., czyli podczas prezydencji Litwy w Radzie UE. Poseł złoży dwie interpelacje w sprawie obowiązku uiszczania podatku od nieruchomości przez gminy oraz nadmiernej liberalizacji przepisów w zakresie deregulacji zawodów budowlanych. Szczegółowy program obrad : www.sejm.gov.pl