Aktualności

PIERWSZE W 2014 ROKU POSIEDZENIE SEJMU

Rządowe projekty w sprawie: karania unijnych piratów drogowych, służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz europejskiej inicjatywy obywatelskiej są w porządku trzydniowych obrad Sejmu, w które odbywa się w dniach 8-10 stycznia. W posiedzeniu uczestniczy poseł Jarosław Górczyński. Parlamentarzysta złożył dwie interpelacje w sprawie kredytów studenckich oraz w sprawie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem  i możliwością ich nadużyć.