Aktualności

POSEŁ W STRASBURGU – 1. CZĘŚĆ SESJI 2014 ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RADY EUROPY

W  dniach 27-31 stycznia br., polska delegacja parlamentarna bierze udział w 1. części sesji 2014 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Członkiem delegacji jest m.in. poseł Jarosław Górczyński. Podczas 1. części sesji przedstawiciele parlamentów państw członkowskich Rady Europy będą dyskutować m.in. o strategii zapobiegania rasizmowi i nietolerancji w Europie, ramach globalnego porozumienia w kwestii zmian klimatycznych oraz odpowiedzialności organizacji międzynarodowych za łamanie praw człowieka. W porządku obrad Zgromadzenia znalazła się również debata dotycząca organizacji pomocy międzynarodowej dla uchodźców z Syrii. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest organem doradczym, jednym z głównych organów statutowych Rady Europy. ZPRE składa się z delegatów parlamentów narodowych poszczególnych państw członkowskich Rady i zbiera się co kwartał każdego roku w Strasburgu. Zgromadzenie może debatować i uchwalać zalecenia w sprawach dotyczących ważnych zagadnień pojawiających się we współczesnym świecie. Do jego kompetencji należy również wybieranie sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.(info:sejm.gov.pl)