Aktualności

SPOTKANIE BUDOWLANYCH POWIATU OSTROWIECKIEGO

25 października odbyło się Spotkanie Budowlanych Powiatu Ostrowieckiego. Uczestniczył w nim poseł Jarosław Górczyński. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie okolicznościowe nt. ” Działalności samorządu zawodowego PIIB oraz realizacji inwestycji w m. Ostrowiec Św. i Powiecie Ostrowieckim w minionym roku”.  W programie spotkania znalazła się również debata problemowa pt. “Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i kolejowych w Ostrowcu Św.”