Aktualności

50. POSIEDZENIE SEJMU RP

 

W dniach 25 – 27 września poseł Jarosław Górczyński wziął udział w 50. posiedzeniu Sejmu RP. Poseł złożył dwie interpelacje w sprawie wyrażenia przez Ministra Finansów stanowiska na temat opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanych odszkodowań oraz w sprawie zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu pracowników z kręgu osób współpracujących.  Jarosław Górczyński przedstawił również stanowiska Klubu Parlamentarnego PSL w sprawach: 1) rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, 2) rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz 3) rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskim, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony,