Aktualności

SESJA RADY GMINY BRODY

Poseł Jarosław Górczyński uczestniczył w sesji Rady Gminy w Brodach. W spotkaniu oprócz radnych wzięli udział sołtysi wsi oraz mieszkańcy gminy. Jedną z najważniejszych spraw, jakie były poruszane podczas obrad była ocena działań wójta dotyczących poprawy jakości wody w zbiorniku wodnym w Brodach. Co roku, dużym problemem jest “zakwit” wody w zalewie. Z tą kwestią samorząd zmaga się od 10 lat. Ewentualne inwestycje w oczyszczanie wody, na razie nie są możliwe. Zarządca akwenu RZGW w Warszawie, nie zgadza się na zainwestowanie środków na oczyszczenie akwenu. Radni i sołtysi zwrócili się do posła z pytaniami dotyczącymi m.in. zbiornika w Brodach, oświaty, uregulowania kwestii bezpańskich psów oraz komunikacji.