Aktualności

200LAT HUTY W OSTROWCU ŚW.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się połączona sesja Rady Miasta i Powiatu, która poświęcona była obchodom 200 – lecia Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Uczestniczył w niej poseł Jarosław Górczyński.  „Huta jest nierozerwalną częścią Ostrowca Świętokrzyskiego i w sposób znaczący przyczyniła się do jego rozwoju – zaznaczał w swoim wystąpieniu poseł Górczyński. -Przez wiele lat Huta była dumą polskiej gospodarki. Siłą zakładu zawsze byli ludzie. Skumulował się tu ogromny kapitał ludzki.  Dla rzeczy młodych ludzi była to szansa na społeczny awans. Wielu z nich losy swe na zawsze związało z hutą. Ich korzenie wrosły w Ostrowiec. Wokół niej powstały nowe osiedla, drogi, szkoły, a także inne przedsiębiorstwa. Z budową i funkcjonowaniem stalowego giganta wiążą się tysiące historii i wspomnień. Ja sam, jako mieszkaniec Ludwikowa, pamiętam unoszący się z kominów hutniczych dym i tysiące robotników wracających po pracy do domów. To był „od zawsze” nasz rodzinny klimat. Oczywiście, czasy się zmieniają, ale tradycję, która przyświeca naszemu miastu powinniśmy pielęgnować jak największą perełkę. Dlatego dziś w okresie trudnym dla gospodarki, musimy wspierać inicjatywy, które pozwolą zachować tradycję, a przede wszystkim miejsca pracy. Bo jak wspomniałem HUTA – TO LUDZIE.

To ogromny zaszczyt, że mogę dziś stanąć przed Państwem i powiedzieć dziękuję. Składam wszystkim hutnikom życzenia spokojnej i bezpiecznej pracy. Aby przynosiła ona satysfakcję i stabilizację dla Państwa i Państwa rodzin. Wszystkiego dobrego.”