Aktualności

ROZPOCZĘŁO SIĘ 38 POSIEDZENIE SEJMU

Pierwszy etap deregulacji, uznawanie zagranicznych praw jazdy oraz zmiany w przepisach dyscyplinarnych dotyczących zawodów medycznych to tylko niektóre kwestie zawarte w projektach, którymi zajmą się posłowie na 38. posiedzeniu Sejmu. Izba będzie też pracować nad propozycjami nowych przepisów dotyczących m.in. ogrodów działkowych, a także zasad użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Sejm rozpatrzy również poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o SKOK-ach. Ponadto posłowie zapoznają się z informacją o udziale Polski w pracach UE podczas prezydencji cypryjskiej, tj. w drugim półroczu 2012 r. Porządek obrad na www.sejm.gov.pl