Aktualności

WIZYTA W MICHNIOWIE

Poseł Jarosław Górczyński wraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrem Żuchowskim odwiedzili  Michniów . Spotkali się z dyrektorem Muzeum Wsi Kieleckiej Januszem Karpińskim i kierownikiem Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Stanisławem  Krogulcem. Od 2010 roku trwa tu  budowa obiektu, którą dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W bieżącym roku przypada 70 – ta rocznica pacyfikacji wsi przez Niemców. Pod pomnikiem, gdzie figurują nazwiska ofiar Jarosław Górczyński i Piotr Żuchowski złożyli kwiaty.

W Michniowie w dniach 12 i 13 lipca 1943 r. miały miejsce dramatyczne wydarzenia. Niemcy w ciągu dwóch dni wymordowali 204 osoby: 103 mężczyzn – w większości spalonych żywcem, 53 kobiety i 48 dzieci, aż dziesięcioro z nich miało mniej niż 10 lat. Najmłodszą ofiarą był dziewięciodniowy Stefanek Dąbrowa, wrzucony przez niemieckiego żandarma do płonącej stodoły.

Wymordowanie mieszkańców wsi było odwetem za ich pomoc dla oddziałów partyzanckich, oraz przynależność do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Niemcy nie zamordowali jedenastu osób wobec których mieli konkretne podejrzenia o podziemną działalność. Osoby te zostały wywiezione do KL Auschwitz, gdzie sześcioro z nich zginęło. Osiemnaście młodych dziewcząt wywieziono na przymusowe roboty do Rzeszy. Wieś, po ograbieniu została doszczętnie spalona. Zabroniono odbudowy i uprawiania pól w Michniowie. Szczątki zamordowanych spoczywają w zbiorowej mogile, na której zaraz po wojnie postawiono kamienna tablicę z nazwiskami ofiar.

Jesienią 1979 r. w czasie narady Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich powstała idea zorganizowania w Michniowie ogólnopolskiego Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w czasie II wojny światowej. W 1983 roku powstał społeczny komitet budowy Mauzoleum, zaś w roku 1990 Fundacja – Pomnik Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej. W roku 1993 w 50-tą rocznicę pacyfikacji poświęcono pomnik „Pieta Michniowska”.

W 1997 roku w miejsce dotychczasowej skromnej izby pamięci, która znajdowała się w drewnianej chacie, powstał Dom Pamięci Narodowej. Swoje miejsce znalazł w nim ośrodek badawczy gromadzący dokumentację męczeństwa polskiej wsi w czasie II wojny światowej.  Mauzoleum to także symboliczny cmentarz, na którym każda męczeńska polska wieś ustawia swój krzyż. Od 1999 roku Michniów jest Oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej. W 2010 r. rozpoczęła się modernizacja mauzoleum, którą dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2010 roku trwa budowa Mauzoleum. W 2012 roku rozpoczęła się budowa głównego obiektu przyszłego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Obiekt ma składać się z 11 surowych betonowych brył ustawionych w szeregu.  W ścianach zostaną wyżłobione nisze, a w nich zamieszczone podkłady ze spalonego drewna wydzielające charakterystyczny zapach. W pierwszym module znajdować się będzie Miejsce Ciszy, spełniające ekumeniczne funkcje sakralne. W kolejnych sale ekspozycyjne dedykowane poszczególnym rozdziałom historii wojennych represji wobec mieszkańców wsi. ( źródło: Muzeum Wsi Kieleckiej)

Po wizycie w Michniowie poseł i wiceminister odwiedzili Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.