Aktualności

UHONOROWANO NAUCZYCIELI

Poseł Jarosław Górczyński  wziął udział w uroczystości wręczenia Medali za Długoletnią Służbę nauczycielom gminnych i powiatowych placówek oświatowych. Medale przyznawane są za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu. Po 30 latach pracy zawodowej wręczany jest Złoty Medal za Długoletnią Służbę, po 20 latach srebrny, a po 10 brązowy. Poseł życzył wszystkim wyróżnionym wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud, jakim jest służba młodym ludziom był źródłem satysfakcji i uznania.