Aktualności

ROZPOCZĘŁY SIĘ ZEBRANIA RAD OSIEDLI

W Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęły się coroczne zebrania sprawozdawcze w radach osiedli.  Cykl zebrań  zainaugurowała RO “Ludwików”. W spotkaniu z licznie zebranymi mieszkańcami osiedla uczestniczył poseł Jarosław Górczyński.  Dwadzieścia rad będzie spotykać się z mieszkańcami aż do 25 marca.