Aktualności

PODSUMOWANIE ROKU AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH

W Ostrowcu Św. podsumowano Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W spotkaniu zorganizowanym m.in. przez prężnie działający Uniwersytet Trzeciego Wieku wziął udział poseł Jarosław Górczyński.

W 2012 roku  nie tylko mówiono o problemach osób starszych, ale też wyznaczano kierunki godnego przeżywania wieku senioralnego. W sierpniu u. br. rząd przyjął pierwszy program wsparcia aktywności osób starszych, na którego realizację  przeznaczono 20 mln zł. W 2013 roku kwota ta wzrośnie dwukrotnie, do 40 mln zł. W drugiej połowie br. powinny zostać wypracowane założenia długofalowej polityki senioralnej państwa, służącej m.in. wspieraniu aktywności ludzi starszych.  Prace te ma koordynować powołany niedawno w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej specjalny departament ds. seniorów. Do jego zadań należy m.in. kreowanie aktywnej polityki adresowanej do osób starszych, we współpracy z resortami: zdrowia, sportu i turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i szkolnictwa wyższego.  Długofalowa polityka wspierania osób starszych ma skupić się na trzech najważniejszych elementach: zapewnieniu aktywności zawodowej osób starszych, zachowaniu ich aktywności społecznej po zakończeniu kariery zawodowej oraz zapewnieniu starzenia się w zdrowiu.