Aktualności

NA SESJI RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

Poseł Jarosław Górczyński został zaproszony do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej w Starachowicach. Przebywającego na posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej posła reprezentowała asystentka Agnieszka Rogalińska. Najszerszym punktem obrad była informacja o aktualnym stanie prac nad drogą krajową nr 42. Ujęta w planie Ministerstwa Transportu przebudowa Drogi Krajowej numer 42 jest przesuwa się w czasie.  Na chwilę obecną wygląda to tak, że droga numer 42 jest w planie inwestycji, w tzw. załączniku 2 – jako zadanie oczekujące na realizację.  Jak poinformował obecny na sesji przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad wszystko zależy od rozdysponowania dofinansowania z budżetu unijnego  na inwestycje drogowe.