Aktualności

NA RZECZ DZIECI

W dniu 26 stycznia 2013r. Forum Młodych Ludowców Powiatu Sandomierskiego zorganizowało spotkanie dobroczynne w Łoniowie. Celem spotkania była zbiórka pieniędzy na zakup zabawek, kredek, artykułów papierniczych, książek itp. dla oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Sandomierzu. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób wraz ze Starostą Sandomierskim Stanisławem Masternakiem, Posłem na Sejm RP Jarosławem Górczyńskim, wójtem Gminy Łoniów Szymonem Kołaczem oraz samorządowcami z powiatu sandomierskiego oraz członkami i sympatykami PSL. Podczas spotkania zebrano kwotę ok. 3000 zł., która zostanie przeznaczona na zakup materiałów na oddział dziecięcy szpitala oraz łóżeczka na oddział noworodkowy. Pani Agnieszka Nowakowska Prezes FML w powiecie Sandomierskim serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym i zapewniła, że spotkania o podobnym charakterze będą jeszcze organizowane. Wraz ze spotkaniem zorganizowanym przez FML dokonano również przekazania 5 komputerów, takiej samej ilości rzutników oraz telewizora dla Domów Dziecka w Łoniowie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli Pani Magdalena Kędzierska Dyrektor OR ARiMR w Kielcach, Marcin Piwnik Kierownik BP w Sandomierzu oraz Pani Alicja Pieczonka Dyrektor Domów Dziecka w Łoniowie. Dzieci z Domów Dziecka otrzymały również bardzo dużo maskotek oraz zabawek od Forum Młodych Ludowców, którzy zbierali je wśród znajomych.