Aktualności

CZAS WIGILII

Poseł Jarosław Górczyński otrzymał zaproszenie na spotkania opłatkowe w ostrowieckim oddziale Polskiego Związku Niewidomych i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W imieniu Jarosława Górczyńskiego świąteczne życzenia  przekazała asystentka Agnieszka Rogalińska.