Aktualności

POSEŁ GÓRCZYŃSKI CZŁONKIEM RADY KONSULTACYJNEJ

Poseł Jarosław Górczyński został zaproszony do grona członków Rady Konsultacyjnej ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego . Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął inicjatywę związaną z poszerzeniem składu Rady Konsultacyjnej ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego – gremium skupiającego przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji rządowych, świata nauki, kultury, służby zdrowia oraz biznesu. Rada stanowi organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa w zakresie wspierania działań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w dziedzinie planowania rozwoju województwa, opiniowania ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu oraz dokumentów strategicznych i operacyjnych.

Uroczyste wręczenie aktów powołania Rady Konsultacyjnej ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego odbyło się dnia 5 listopada br. podczas seminarium konsultacyjnego projektu części programowej aktualizowanego dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Seminarium stanowiło będzie płaszczyznę do dyskusji nad kształtem celów strategicznych i operacyjnych, możliwych kierunków interwencji oraz wskaźników realizacji celów wyznaczonych w Strategii do roku 2020.