Aktualności

27 POSIEDZENIE SEJMU

Poseł Jarosław Górczyński uczestniczy w 27 posiedzeniu Sejmu RP, które odbywa się w dniach 21 – 23 listopada br. Porządek obrad na stronie www.sejm.gov.pl