Aktualności

ZŁOTE GODY

Wspólnie z czterema parami poseł Jarosław Górczyński świętował Jubileusz Złotych Godów. Święto 50 – lecia pożycia małżeńskiego obchodzili  Zofia i Tadeusz Chamera, Teresa i Stanisław Jakóbczak, Ewa i Maciej Opałka oraz Ludwika i Leonard Kotwica.Uroczystość odbyłą się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowcu Św. Doniosłe dla Jubilatów święto odbyło się z udziałem prezydent Ostrowca Św. Jarosława Wilczyńskiego, z-cy wójta gminy Bodzechów Romana Kaczmarskiego oraz kierownika USC w Ostrowcu Św. Mariusza Wesołowskiego.  Trzy małżeństwa z Ostrowca i jedna para z gminy Bodzechów zostali odznaczeni medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zacni Jubilaci otrzymali od posła Jarosława Górczyńskiego listy gratulacyjne i bukiety kwiatów.