Aktualności

ULICA TOMASZÓW SŁUŻY MIESZKAŃCOM

Po latach oczekiwań mieszkańcy ulicy Tomaszów bocznej doczekali się nowej, wspaniałej drogi. W uroczystym otwarciu wziął udział poseł Jarosław Górczyński, który jeszcze jako wiceprezydent Ostrowca Św. mocno zaangażował się w budowę ulicy. “Była dobra współpraca z mieszkańcami i udało się sprawę załatwić do końca” powiedział Jarosław Górczyński. Na ręce posła mieszkańcy ulicy Tomaszów przekazali specjalne podziękowanie, które odczytał mieszkaniec Szczepan Wojtyła. “Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie przy budowie lokalnej inicjatywy – ulicy Tomaszów. Mieszkańcy długo oczekiwali na wykonanie tych robót, które obecnie skutecznie zostały zrealizowane. Dziękujemy za trud i dobrą współpracę z Panem jako wiceprezydentem miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, za dobre słowo i za okazane zainteresowanie wieloletnim problemem mieszkańców. Życzymy Panu pełnej satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć, kolejnych zawodowych sukcesów i spełnienia marzeń. Jednocześnie przekazujemy życzenia, wszelkiej pomyślności na niwie osobistej  i zawodowej oraz efektywnej współpracy w przyszłości. Z wyrazami szacunku Mieszkańcy Ulicy Tomaszów.