Aktualności

KOMBATANCKIE ZEBRANIE

Poseł Jarosław Górczyński wziął udział w informacyjnym kombatanckim zebraniu z okazji 72 rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. Prelekcję dotyczącą historii BCH na terenie ziemi świętokrzyskiej wygłosił Prezes Zarządu OZŻBCH Józef Bara.